Dietetika

Dietetika

Klasická čínská medicína zná celkem tři energetické zdroje, bez nichž se fungování našeho těla neobejde. A právě od kvality jednoho každého z nich se odvíjí kvalita zdraví, a to tělesného i duševního. Prvním zdrojem je genetická výbava, která nám byla dána do vínku při početí. Druhým zdrojem, který umožňuje bezchybné probíhání metabolických procesů, je vzduch okolo nás. A konečně třetí zdroj představuje potrava, kterou každý den přijímáme.

 

Dietetika jako významná součást TČM

Právě třetí zdroj našeho zdraví můžeme vlastní iniciativou a vůli ovlivnit nejsnadněji. Zkvalitnění a především přizpůsobení přijímané potravy našemu aktuálnímu zdravotnímu stavu, pomáhá naši celkovou vitalitu pozvednout nejvíce. Odborník na TČM ví, že význam má každé jednotlivé sousto, a proto nabídne každému klientovi to nejlepší z výborně propracovaného dietologického systému, známého na území Asie už po tisíciletí.

Jeho doporučení vždy vycházejí z individuálního stanovení diagnózy (z podrobného pohovoru a diagnostiky pulzu a jazyka) a navržená opatření (nejenom dietetická) v maximální míře respektují potřeby a nároky pacienta. Ve hře jsou totiž nejenom zdravotní aspekty, ale také chutnost a radost z prostřeného stolu.

 

Správná výživa může být tou nejlepší léčebnou terapií

Dietetika říká, že vše, co přijímáme do těla svými ústy (přes jídlo a pití až po léky), ovlivňuje naše zdraví a kondici. Každé onemocnění či zdravotní problém je výsledkem způsobů našeho stravování, jakkoli jde o chápání zjednodušené, a pro tradičně smýšlejícího Evropana takřka nepochopitelné. Ale jakmile si jednou zrekapitulujeme během večerního usínání, co jsme ten den všechno pozřeli, pochopíme význam jedné staré lidové moudrosti, která výše popsané dokonale vystihuje: „Živil jsem dnes své tělo, nebo naopak tělo živilo mě?“

A jestliže takováto nerovnováha trvá delší dobu, můžeme příchod nemoci či zdravotních obtíží očekávat téměř s jistotou. S léčbou prostřednictvím TČM (ať už jde o akupunkturu, rehabilitaci či fytoterapii) proto musí zákonitě přijít i změna jídelníčku, aby byl účinek maximální. Jinak se mohou již vyléčené obtíže opět navrátit jako bumerang a celá anabáze začne nanovo.

 

Nejlépe pomoci tělu může jen tělo samotné

Každý léčebný proces má navíc svou nedílnou součást, jíž je úloha těla samotného. Máme na mysli samozřejmě obranný systém neboli imunitu. Nezáleží na tom, jestli je naším cílem léčba chronických obtíží, opětovné získání vitality po náročné operaci, nebo „pouhá“ prevence zdraví našeho nebo našich nejbližších.

Všechny ozdravné procesy mohou být úspěšné jedině tehdy, pokud v jejich pozadí stojí správná a plnohodnotná výživa. A neměli bychom zapomínat, na to, že i ona sama o sobě může být účinným lékem.

 

Side Bar